Đặt ngay

Grand Rewards


  0 point Quantity : 1

Quý khách vui lòng chọn một trong những khách sạn sau:
+ Khách sạn Sài Gòn Hạ Long (Phòng đôi)
+ Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang (Phòng đôi)
+ Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ (Phòng đôi)
+ Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Mũi Né (Phòng đôi)
+ Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Phú Quốc (Phòng đôi)

  1890 point Quantity : 10

Quý khách vui lòng chọn một trong những khách sạn sau:
+ Khách sạn Sài Gòn Morin ở Huế (Phòng đôi)
+ Khách sạn Sài Gòn Vĩnh Long ở Đồng bằng sông Cửu Long (Phòng đôi)
+ Khách sạn Sài Gòn Rạch Giá (Phòng đôi)

  1790 point Quantity : 10

Quý khách vui lòng chọn một trong những khách sạn sau: + Khách sạn Sài Gòn Ban Mê (Phòng đôi) + Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt (Phòng đôi)

  1590 point Quantity : 10